maktab1.gif (22450 bytes)

Maktab Sabah


Main

History

Principals

Osca

News Album

Links
home.jpg (5326 bytes)

Misi & Visi


Menjadikan Maktab Sabah
Sebagai sekolah premier yang
Terunggul dan mendidik generasi
Muda terhadap teknologi maklumat
Berteraskan falsafah pendidikan
Negara ke arah pembentukan
Individu berkualiti dan bersahsiah


Melahirkan individu yang bestari dalam
bidang kurikulum dan
kokurikulum


Memaksimumkan potensi pelajar
dalam menghadapi sistem pendidikan
masa kini dan akan datang dalam era
teknologi maklumat menuju ke arah
wawasan 2020.

Menyemai, memupuk dan menjana
Rasa kecintaan terhadap sekolah di
Kalangan warga Maktab Sabah


Berusaha melahirkan para pelajar
Yang mempunyai disiplin kendiri
Berketrampilan, berdikari, berpersonality,
Efisyen dan efektif serta peka akan
Tanggungjawab kepada agama,
Bangsa dan negara


Mewujudkan permuafakatan
Dan kerjasama dengan masyarakat setempat

 

 

  

 

   


Main | History | Principals | Osca | News Album | Links

Best viewed in 800 x 600

© 1999 Lericzone@webmaster. All Rights Reserved

Optimum performance in IE and Netscape