Tukar Paparan
     

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

Transformasi Pendidikan Vokasional (TPV) merupakan satu agenda penting dalam memartabatkan pendidikan Vokasional agar ia seiring dengan pendidikan aliran perdana. Pengubahsuaian sistem pendidikan vokasional di negara ini bertujuan untuk menggarap ke arah negara berpendapatan tinggi. Modal insan yang berpendapatan tinggi boleh dilahirkan melalui satu sistem pendidikan vokasional baharu yang memberi penekanan kepada latihan vokasional yang komprehensif di samping pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, pensijilan yang bersifat global, serta kemahiran insaniah (soft skills) dan kebolehpasaran kemahiran (employability skills).

 

En Zairuren Bin Hj Mohd Nor

SMP, AAP

Pengarah BPTV, KPM

Berita semasa

Sila layari web rasmi terkini Portal Rasmi KV Sandakan1. Sukan Tahunan kolej akan diadakan pada 18- 19 Ogos 2016

mengikut takwim


2. Karnival Hari Terbuka KV Sandakan akan dilangsungkan pada 26-27 Ogso 2016

Pelbagai acara dan aktiviti disediakan.....