Bintang   Suasana Pembelajaran Yang Menggembirakan   Bintang

a) Permainan Berfungsi
b) Permainan Membina
c) Permainan Berperaturan
d) Permainan Dramatik

Ciri-ciri Suasana pembelajaran yang menggembirakan

Masa melakukan aktiviti

Kanak-kanak memerlukan masa untuk meneroka bahan pembelajaran Melakukan aktiviti dan menghasilkan sesuatu.

Kurikulum yang pelbagai dan seimbang.

Pengalaman yang pelbagai dari segi bahan pembelajaran, jantina,budaya dan bangsa melatih kanak-kanak berfikir secara terbuka dan mudah suai.

Perancangan aktiviti yang sesuai.

Interaksi dewasa kanak-kanak.

Hubungan kanak-kanak dengan orang dewasa.

Objektif Pembelajaran komputer Kanak-kanak.

Objektif pengajaran dan pembelajaran membentukan Komputer dapat memenuhi aspek-aspek perkembangan berikut:

up

Perkembangan Sosioemosi
Memupuk semangat kerjasama apabila aktiviti dijalankan secara berpasangan ataupun berkumpulan
Memupuk sifat tanggungjawab pada tugas yang diberi
Berasa seronok dan bangga dengan hasil kerjaya yang dilakukan

up

Perkembangan Kognitif
Mengenal pasti dan mengasingkan objek mengikut ciri-ciri seperti warna, bentuk dan saiz melalui program pengasingan.
Menyusun dan mengatur megikut saiz dan corak
Membentuk Kemahiran awal bacaan seperti mengaitkan label perkataan dengan gambar
Memperluaskan kreativiti seperti menjalankan program yang menggalakan penerokaan ataupun program membentuk grafik yang mudah.

up

Perkembangan Fizikal
* Membentuk kemahiran motor halus kanak-kanak melalui aktiviti memasukan cakera atau disket kedalam    pemacu ataupun menekan butang tetikus dan menggunakan papan kekunci.
* Meningkatkan koordinasi mata dan tangan apabila kanak-kanak membawa kursor ke tempat yang dipilih    di atas skrin.
* Membaiki kemahiran penglihatan apabila kanak-kanak mengesan pergerakan kursor di atas skrin.

up

Kandungan komponen perkembangan fizikal

Aspek keselamatan
Menyedari dan mengenali perlakuan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan kemalangan dan bahaya.
Mengetahui dan menghiundari tempat berbahaya.
Mengamalkan langkah keselamatan diri dan orang lain.

up

Back Next