Bintang   Matlamat dan Objektif Pendidikan dan Prasekolah   Bintang

Matlamat
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif masuk ke sekolah rendah.

Objektif
Pendidikan Prasekolah membolehkan murid-murid:

  1. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik;

  2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi;

  3. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil;

  4. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kendudukannya sebagai bahasa kedua;

  5. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam;

  6. Mengamalkan nilai-nilai murni dalan kehidupan seharian;

  7. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan

  8. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;

  9. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan yang baik;dan

  10. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan

up
Back Next