Sistem Perancangan, Pengawalan, Penyelarasan dan Pelaksanaan Projek/Program Pembangunan/Keselamatan di Daerah Penampang


1. Jawatankuasa Pembangunan
2. Jawatankuasa Keselamatan
3. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT)
    (i) Jawatankuasa Pemandu PPRT Peringkat Daerah
    (ii) Jawatankuasa Teknikal PPRT Daerah
  (iii) Jawatankuasa Banci Rakyat Miskin/Termiskin Peringkat Daerah
4. Jawatankuasa Pengurusan & Bantuan Bencana Peringkat Daerah
5. Jawatankuasa Penyelaras & Penyelenggaran Kemudahan Awam 
    Peringkat Daerah
6. Jawatankuasa Larangan Pembinaan Rumah Kediaman di Rezab Sungai 
    Peringkat Daerah
7. Jawatankuasa Sumber Manusia Daerah
8. Jawatankuasa Gerakan Daya Wawasan/ Program Desa Wawasan 
    Daerah
9. Jawatankuasa Sebut Harga
10.Lembaga Tawaran Daerah
11.Jawatankuasa Tindakan Alam Sekitar Daerah
12.Jawatankuasa Tindakan Membanteras Pengeboman Ikan

Pengurusan dan Pentadbiran Tanah di Daerah Penampang


Tugas Pegawai Daerah sebagai PPHT:
- Menandatangani Borang-borang Permohonan Tanah
- Menandatangani Buku Daftar Permohonan Tanah
- Menandatangani Dokumen-dokumen Pendaftaran Urusan Tanah 
  seperti:
    -Pindah Milik
    -Penggadaian Tanah
    -Satisfaction of Charge
    -Caveat
    -Removal of Caveat
- Mengurus Pendengaran Pertikaian Tanah melalui "Land Enquiry"
- Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penggunaan Tanah Daerah
- Mengawal Selia Kakitangan dan Menyemak "Incoming Mail" Pejabat Tanah setiap hari