Kemudahan & Infrastruktur Pendidikan Daerah Penampang 2006/2007

 

           Terdapat 6 buah sekolah menengah dan 21 buah sekolah rendah di daerah ini. Perkembangan sistem pendidikan di daerah ini berkembang pesat semenjak kemerdekaan Negeri Sabah selepas menyertai Malaysia. Di daerah ini juga terletaknya pelbagai kemudahan pendidikan yang menyeluruh berbanding daerah-daerah di sekitar negeri ini.

 

Sekolah Menengah di Daerah Penampang

 

           Terdapat 6 buah sekolah menengah di daerah ini. Ada diantaranya yang baru dibina dan sesetengahnya pula ‘gah’ namanya di peringkat negeri, kebangsaan dan di peringkat antarabangsa. Antara sekolah peringkat menengah yang terdapat di daerah ini ialah:

 

· SM St. Micheal

· SMK Bahang

· SMK Bahang II (Mungkin namanya akan ditukarkan kepada SMK Limbanak)

· SMK Datuk Peter Mojuntin

· SMK Putatan

· SMK Tansau

Sekolah Rendah di Daerah Penampang

 

           Terdapat 21 buah sekolah rendah di daerah ini. Antara sekolah peringkat rendah yang terdapat di daerah ini ialah:

 

· SK Babagon

· SK Bahang

· SK Buit Hill, Putatan

· SK Kem Lok Kawi

· SK Kiporo

· SK Pekan Putatan

· SK Petagas

· SK Puuntunoh

· SK Tansau

· SK Sugud

· SK Tombovo

· SR Pendidikan Khas Puuntunoh

· SRKJ(C) Anglo Chinese

· SRKJ(C) Hwa Shiong, Putatan

· SRKJ(C) Yue Min

· SRK St Aloysius, Limbanak

· SRK St Anthony

· SRK St Joseph

· SK Dimpokuan

Statistik Kemudahan Pendidikan pada tahun 2003/2004

 

· Kemudahan Pendidikan
Kawasan P.174 Penampang pada tahun 2003/2004mempunyai 20 buah Sekolah Rendah dan 4 buah Sekolah Menengah.

Bilangan pelajar Sekolah Rendah:-
Lelaki               - 3,382
Perempuan      - 3,158
                          _____
Jumlah             - 6,540

Bilangan pelajar Sekolah Menengah:-
Lelaki               - 2,114
Perempuan      - 2,143
                          _____
Jumlah             - 4,257

Bilangan tenaga pengajar Jabatan Pelajaran Daerah Penampang:-
Lelaki              - 125
Perempuan     - 328
                         ___
Jumlah            - 453