Pusat komersil dan perumahan Daerah PenampangKawasan ini mempunyai 9 pusat komersil iaitu Bandar Donggongon, Pekan Lido, Pekan Koidupan, Pekan Beverly Hills, Pekan Nosoob (Towering), Pekan Puluduk, Pekan Bundusan, Pekan Kohizan dan Pekan Kepayan

Kedudukan kawasan ini yang berjiran dengan Bandaraya Kota Kinabalu menyebabkan pertumbuhan pesat perumahan yang dibina oleh pihak swasta dan agensi kerajaan seperti Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar. Pembangunan perumahan terdapat di (i) perumahan persendirian di atas tanah individu dan tanah simpan kampung dan; (ii) kawasan taman-taman perumahan.

Butiran yang berkenaan adalah seperti berikut:-

 Taman perumahan

 116

 Kampung

  98

 Kedai komersil

  34

 Kedai Industri

  27

 Kedai Light Industri

   5Pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian dan penternakan ikan air tawar
Projek pembangunan tanah di Kawasan Penampang merangkumi sektor-sektor seperti berikut:-
1.Sektor Pertanian-
   Keluasan tanah yang sesuai untuk pertanian adalah 8,000 hektar.
   Akan tetapi hanya 4,006.37 hektar sahaja yang telah diusahakan
   seperti berikut:-

 JENIS TANAMAN

  KAWASAN (hektar)

  Getah

  2,402

  Padi sawah

     804.37 

  Padi bukit

       90

  Nenas Babagon

     350

  Buah-buahan

     230

  Lain-lain

       19


   Sebagai mempertingkatkan sektor pertanian kerajaan juga
   mewujudkan program:-
   (i)
Integrated Agricultural Development (IADP) di Kodundungan
        -Seluas 1,020.44 ekar tanah diusahakan untuk tanaman padi 
         secara sistematik.
  (ii) Pembangunan Stesen Pertanian Babagon
        -Seluas 15.38 hektar dimajukan untuk stesen pertanian dengan
         tujuan pengeluaran bahan tanaman bermutu dan pembangunan
         
Agro-Tourism.

2.Sektor Ternakan
   -Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak sedang dan
    akan melaksanakan program seperti Khidmat Veterinar Luar,
    Khidmat Veterinar Dalaman, Projek Skim Pawah Menternak 
    Kerbau, Projek Skim Pawah Kambing dan Projek Skim Lembu Tenusu.

3.(1) Sektor Perikanan
         -Jabatan Perikanan menjadualkan beberapa program untuk
          menggalakkan penduduk di  kawasan Penampang berkecimpung
          dalam penternakan ikan dalam kolam. Kajian juga dilaksanakan 
          tentang pemeliharaan dan pembiakan katak, hiasan dan labi-labi.
          Aktiviti pelepasan benih ikan di perairan sungai juga diadakan
          untuk memastikan hidupan di peairan sungai-sungai 
          di Penampang tidak akan pupus.


  (2)
Penternakan Ikan air tawar:-
         Pada masa ini terdapat 242 penternak ikan air tawar yang
         terbahagi kepada 2 jenis:-
         (i)  731 jenis kolam tanah
         (ii) 165 jenis kolam tanah
         Kolam-kolam terletak di 40 buah kampung di dalam Daerah
         Penampang.

Perindustrian


Pentadbiran Daerah Penampang sedang mengenalpasti zon penggunaan tanah untuk tapak perindustrian di daerah. Walaupun begitu, ini merupakan satu cabaran yang besar dan memerlukan lagi usaha yang lebih gigih dan mendalam.