Alatan Memanah: Alat yang digunakan untuk memanah objek atau hidupan liar ketika acara Mamana’

Archery Tools: Tools that used for archery purpose as to shoot down an object or wild animals during Mamana’

Kembali ke Galeri

Imej Sebelumnya

Imej Seterusnya