Jentera pentadbiran Daerah Penampang


Antara Jabatan/Agensi Negeri yang terdapat di daerah ini ialah:


    -Pejabat Daerah Penampang
    -Pejabat Daerah Kecil, Putatan (terletak di Kawasan P.173 Putatan)
    -Majlis Daerah Penampang
    -Jabatan Pertanian
    -Jabatan Pengaliran dan Saliran
    -Jabatan Kerja Raya
    -Jabatan Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak
    -Pejabat Tanah
    -Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah
    -Lembaga Industri Getah Sabah
    -Bendahari Daerah
    -Lembaga Sukan
    -Lembaga Kebudayaan
    -Perbadanan Pinjaman Sabah
    -Pejabat Pembangunan Belia dan Sukan
    -Yayasan Sabah
    -Jabatan Perikanan
    -Jabatan Perhutanan Sabah
    -Koperasi Pembangunan Desa
    -Yayasan Usaha Maju
    -Perpustakaan Negeri Cawangan Penampang
    -Taman Zoologi dan Botani Sabah
    -Jabatan Air
    -Jabatan Kebajikan