KELAB KOMPUTER
SMK MENGGATAL
88450 KOTA KINABALU

[PULANU/ KOINTUTUAN DO KALAB | RINAYATAN MOMURUAN | SIGOMPOTON | ABABAYAN | ALBUM PONOMPULANGAD]
 
 

 

 Pulanu/ Kointutunan do kalab
 
 
 Rinayatan Momuruan
 

 
Sigompoton
 
 Ababayan
 
Album Ponompulangad
 
 
PURU 1997
 
PURU 1998
 

 


Pinosodia dii: Royston Jamin