LAMBANG SEKOLAH

 

Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Apas, Tawau, SABAH

LAMBANG SEKOLAH

 


"
INSAN BERILMU BERAMAL"

         

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MISI & VISI

Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkambangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.

FALSAFAH SEKOLAH

         INSAN                                                      

·         >~>Insan atau manusia adalah  makhluk yang    berakal yang diciptakan oleh Allah. Setiap Insan berpotensi untuk maju atau sebaliknya.

     BERILMU                                                     

·         >~>Kesejahteraan hidup insan di dunia dan     akhirat hanya diperolehi dengan ilmu

 

               BERAMAL

·         >~>Ilmu yang diperolehi hendaklah diamal bagi kesejahteraan diri dan manusia sejagat.                   

 

 

MATLAMAT AM SEKOLAH

 

bullet

Melahirkan insan yang berpendidikan  berdisiplin, bertanggungjawab serta patuh kepada Prinsip RUKUNEGARA

 

bullet

Mewujudkan dan mengekalkan satu masyarakat sekolah yang bersatupadu serta membina kecergasan, keseimbangan dan harmoni dari aspek Intelek, Fizikal, Emosi dan Rohani sejujur dengan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

 

bullet

 Menjadi rakyat yang berguna kepada           bangsa, agama dan negara amnya

 

 

 

MATLAMAT

Melahirkan bangsa Malaysia yang taaat setia dan bersatu padu melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan, dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan untuk memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga Malaysia.

 

MATLAMAT AM SEKOLAH

 

bullet

Melahirkan insan yang berpendidikan  berdisiplin, bertanggungjawab serta patuh kepada Prinsip RUKUNEGARA

 

bullet

Mewujudkan dan mengekalkan satu masyarakat sekolah yang bersatupadu serta membina kecergasan, keseimbangan dan harmoni dari aspek Intelek, Fizikal, Emosi dan Rohani sejujur dengan FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA     

 

bullet

 Menjadi rakyat yang berguna    kepada            bangsa, agama dan negara amnya