PENGETUA

PN. HJH. MASNI BT. MADAT

Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau, Tawau, SABAH 

LAMBANG SEKOLAH

 


"ILMU ASAS KEJAYAAN "

         

 

 

 

 

 

 

 

 


VISI SEKOLAH

Mewujudkan dan menghasilkan warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau yang memiliki kecemerlangan yang seimbang dalam semua aspek, sekaligus menempatkan sekolah ini sebagai sekolah terbaik antara yang terbaik

 

MISI SEKOLAH

 
bullet

Menghasilkan pelajar yang bersatu padu dan taat kepada negara Malaysia

 
bullet

Menghasilkan insan berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan serta boleh menyumbang ke arah pembangunan negara

 
bullet

Mewujudkan iklim dan budaya persekolahan yang merangsang pengajaran dan pembelajaran

 
bullet

Mewujudkan sistem pengurusan kurikulum yang berkesan secara berterusan ke arah pencapaian prestasi PMR, SPM, dan STPM yang terbaik dari segi kualiti dan kuantiti pada tahap 100%

 
bullet

Menghasilkan insan yang cergas dan cemerlang dalam bidang kokurikulum di peringkat daerah, bahagian negeri, kebangsaan dan antarabangsa

 

MATLAMAT

Membentuk insan yang mencintai, menghayati dan mengamalkan ilmu sekaligus menyemai semangat cinta akan agama dan negara di samping memupuk, menerap dan memperkukuhkan nilai-nilai serta sahsiah bagi melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang