PENGETUA SEKOLAH

Pn. Fitriani Wahid

Sekolah Menengah Kebangsaan   Pasir Putih, Tawau, SABAH 

LAMBANG SEKOLAH

 

"GENERASI WAWASAN"

 
 

VISI SEKOLAH

"Menuju ke Arah Kegemilangan yang Menyeluruh"

 

 

 


FALSAFAH SEKOLAH

"MENUJU KE ARAH KEGEMILANGAN YANG MENYELURUH"

Sekolah ini bertanggungjawab membina kegemilangan akademik, ko-kurikulum dan sahsiah, di samping ingin mewujudkan suatu sistem pengurusan pentadbiran, prasarana dan suasana persekitaran yang berkualiti dan kondusif untuk pengaaran dan pembelajaran, demi mencapai tahap "Sekolah Gemilang"  dan "Sekolah Berkualiti".

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

MISI SEKOLAH

 
bullet

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang akademik

 
bullet

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang ko-kurikulum

 
bullet

Melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak

 
bullet

Melahirkan pelajar-pelajar bestari

 
bullet

Mewujudkan sistem pengurusan sumber yang berkesan

 
bullet

Mewujudkan sistem pentadbiran yang kemas, sistematik, bersih dan berkualiti untuk pengajaran dan pembelajaran

 
bullet

Pemupukan nilai-nilai jati diri yang ampuh

 

Matlamat

 
bullet

Membantu dan mendidik pelajar-pelajar agar mencapai prestasi yang gemilang dalam pepeiksaan Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia

 
bullet

Membantu pelajar-pelajar mencapai kegemilangan dalam aktiviti ko-kurikulum

 
bullet

Membimbing pelajar-pelajar ke arah pembentukan sahsiah gemilang

 
bullet

Membantu melahirkan pelajar-pelajar bestari yang celik ICT (Information & Communication Technology), berilmu pengetahuan dan berketerampilan

 
bullet

Melahirkan pelajar-pelajar yang berbudaya saing, berbudaya juang, berbudaya saring dan berdaya tahan yang tinggi

 
bullet

Membimbing dan membentuk guru-guru dan KTBM ke arah penghasilan kerja optimum dan berkualiti

 
bullet

Mempastikan wujudnya sistem  pemfailan,pengurusan rekod dan stok, kewangan, sumber dan pentadbiran unit-unit yang kemas, bersistem, berkualiti dan mengikut peraturan yang sedia ada

 
bullet

Menyebar dan memupuk nilai-nilai murni