NOTA TINGKATAN 4

 

TILAWAH AL-QURAN

 

6. CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA

 

 

1.       CIRI-CIRI MUKMIN YANG BERJAYA :

1.       Beriman kepada Allah

2.       Menunaikan solat dengan khusyuk

3.       Menjauhi diri daripada perkara-perkara yang keji dan sia-sia

4.       Mengeluarkan zakat

5.       Menjaga kehormatan diri

6.       Menunaikan amanah dan janji

7.       Menjaga waktu-waktu solat

 

2.       PANDUAN MENDAPATKAN KHUSYUK KETIKA SOLAT :

         Mengagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah

         Memahami maksud setiap ayat dan lafaz yang dibaca

         Tidak mengingati perkara-perkara lain yang boleh melalaikan dan tidak memberi tumpuan dalam solat

         Mempastikan suasana dan tempat solat tenang dan aman

         Memnumpukan pandangan ketempat sujud

         Memberi sepenuh perhatian kepada Allah

         Ditunaikan secara ikhlas

         Mengharapkan allah menerima solatnya

         Menyempurnakan segala syarat dan rukun solat

         Merasakan diri seorang hamba yang berhadapan dengan pencipta-Nya

 

3.       KESAN MELAKSANAKAN IBADAT SOLAT DENGAN KHUSYUK

         dapat menghayati dan memahami maksud ayat al-quran yang dibaca

         meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah

         menjadikan solat yang dikerjakan lebih sempurna dan mendapat pahala

 

4.       CONTOH PERBUATAN SIA-SIA

         Membuang masa dengan sia-sia dipusat membeli belah atau pusat hiburan

         Melakukan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan faedah

         Melakukan sesuatu perbuatan yang boleh membahayakan diri dan fikiran seperti penyalahgunaan dadah, pil khayal dan hidu gam

         Berbual kosong di sesuatu tempat

 

5.       KESAN YANG AKAN TIMBIL DARI MELAKUKAN PERBUATAN YANG SIA-SIA

         Menjatuhkan maruah orang islam dan agama

         Menyebabkan seseorang itu lalai daripada menunaikan tanggungjawab kepada Allah

         Umat islam akan mundur dalam semua bidang seperti pelajaran, ekonomi dll

 

6.       AKTIVITI UNTUK MENGELAKKAN PERBUATAN SIA-SIA

         menyertai mana-mana perkhemahan yang dianjurkan oleh pihak tertentu untuk menyedarkan tanggungjawab terhadap diri, agama, masyarakat dan negara

         menyertai badan-badan dakwah untuk mengembangkan kefahaman ajaran Islam kepada orang ramai

         menghadiri majlis ilmu yang diadakan di surau, masjid dll

 

7.       KEPENTINGAN ZAKAT :

         membantu golongan fakir miskin yang memerlukan

         memberi biasiswa kepada para pelajar

         memberi latihan kemahiran kepada penerima zakat

 

8.       TUJUAN ISLAM MENYURUH UMATNYA MENJAGA KEHORMATAN DIRI

         untuk melahirkan umat islam yang bermaruah dan dihormati oleh umat yang lain

         supaya tidak berlaku perkara yang mendorong ke arah maksiat dalam masyarakat seperti zina dan sebagainya

         menghindarkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat

 

 

9.       CARA MENJAGA KEHORMATAN DIRI :

         menutup aurat dengan sempurna

         menjauhi pergaulan bebas dan zina

         menyalurkan keinginan nafsu syahwat melalui perkahwinan

         menghindarkan diri daripada perkara-perkara keji seperti rasuah, penyelewengan dan penipuan

 

10.   MEMELIHARA AMANAH DAN JANJI :

         Ia wajib dilaksanakan

         Orang yang mengkhianati amanah dan janji adalah orang yang munafik

 

 

11.   JENIS-JENIS AMANAH SERTA CARA PERLAKSANAAN

JENIS AMANAH DAN JANJI

CARA MELAKSANAKAN

1. Kepada Allah

         mengerjakan segala perintahNya

         meninggalkan segala perbuatan yang dilarang

         sentiasa mengagungkan kebesaran dan kekuasaan Allah

2. Kepada manusia

         melaksanakan segala tugas yang diamanahkan dengan sempurna

         mengamalkan akhlak yang mulia terhadap manusia

3. Kepada alam sekitar

         memelihara dan memulihara alam sekitar

         tidak melakukan sebarang kerosakan terhadap alam sekitar

 

12.   MENJAGA WAKTU SOLAT :

         menunaikan solat dengan sempurna dan pada waktunya adalah wajib

         solat hendaklah ditunaikan dengan menyempurnakan rukun qalbi, qauli dan fi'li

         solat yang khusyuk dapat menghindarkan diri daripada melakukan perkara keji dan kemungkaran

 

13.   CARA MENJAGA WAKTU SOLAT

         mengerjakan solat apabila masuk waktu

         tidak melengah-lengahkan mengerjakan solat

         menjaga segala syarat sah solat dan rukunnya

         bersungguh-sungguh mengerjakan solat

         tidak mengabaikan solat lima waktu