NOTA TINGKATAN 4

 

TILAWAH AL-QURAN

 

2. RASUL PENYAMPAI WAHYU

 

 

1.       PERANAN RASUL

         Membetulkan akidah daripada kesesatan kepada beriman dengan allah

         Mengajar dan menunjukkan cara beribadat yang betul

         Memberitahu berita gembira kepada orang yang taat dan azab kepada orang ingkar

         Menjelaskan adanya alam akhirat dan perkara ghaib lain

         Mendidik manusia supaya berakhlak mulia

 

 

 

 

2.       JENIS-JENIS PERKARA GHAIB DAN CONTOH

         Perkara yang hanya diketahui Allah seperti tarikh berlakunya hari kiamat dan penentuan rezeki

         Perkara yang telah berlaku seperti kisah-kisah nabi kemusnahan umat yang menderhaka kepada Allah

         Sesuatu yang wujud tetapi tidak boleh dilihat oleh pancaindera seperti kewujudan malaikat

         Sesuatu yang akan berlaku seperti kemunculan nabi isa, dajal dll

         Perkara yang diketahui manusia melalui ilmu dan kajian seperti wujudnya zarah dan jirim

 

 

3.       TUJUAN ISLAM MENGGALAKKAN UMATNYA MENUNTUT ILMU

         Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah

         Supaya umat dan agama islam dipandang mulia oleh umat lain

         Memajukan islam supaya setanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa lain

         Membangunkan syiar islam ke seluruh empayar islam didunia

 

4.       PERANAN WAHYU KEPADA MANUSIA

         Memimpin manusia ke jalan yang benar

         Membimbing manusia bagi memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat

         Menyuruh manusia melaksanakan syariatnya dalam semua aspek kehidupan

         Memberitahu khabar gembira tentang balasan syurga kepada yang melakukan kebaikan dan khabar dukacita kepada golongan yang melakukan kejahatan

 

 

5.       SEBAB MANUSIA DIWAJIBKAN MENGIKUT PIMPINAN WAHYU

         Wahyu adalah perkara benar yang datang daripada Allah

         Akal manusia tidak dapat mengetahui perkara ghaib melainkan melalui wahyu ilahi

         Manusia tidak mengetahui hakikat sebenar mengenai sesuatu perkara kecuali perkhabaran dari wahyu ilahi

 

 

6.       KESAN DARIPADA PIMPINAN WAHYU KEPADA MANUSIA

         menyelamatkan dan menjauhkan manuisa daripada kesesatan dan azab api neraka

         manusia menyembah Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya

         manusia memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat

         manusia dapat membezakan antara perkara yang halal dengan yang haram dalam membuat sesuatu tindakan

 

 

7.       HIKMAH PERUTUSAN ALLAH

         manusia dapat beriman kepada Allah dan beribadat kepadaNya

         manusia menemui jalan yang benar untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

         manusia memiliki akhlak yang mulia dan terhindar daripada segala akhlak yang tidak baik

         kehidupan manusia mempunyai peraturan yang sistematik sama ada dalam aspek kemasyarakatan ataupun kenegaraan