NOTA TINGKATAN 5

 

TAMADUN ISLAM

 

3. IBNU KHALDUN TOKOH SEJARAWAN ULUNG

 

1.       Biodata;

         Abdul Rahman Bin Khaldun

         Lahir di Tunis (menetap di Sepanyol)

         Ulamak zaman pertengahan

         Pakar dalam;

-          ilmu kemasyarakatan

-          pendidikan

-          keagamaan

-          tamaddun

-          undang-undang

-          falsafah

         Pernah memegang ketu hakim mazhab Maliki

 

2.       Sifat peribadi;

         Tegas dalam tugas

         Berkebolehan dalam bidang sosiologi

         Tidak mementingkan pangkat

         Bijak menyelesaikan masalah

 

3.       Pendidikan;

         Dari bapanya

         Hafaz al-Quran sejak kecil

         Melanjutkan pelajaran dengan mempelajari,

       ilmu tafsir

       ilmu hadis

       fikah

       usul fikh

       tauhid

       bahasa arab, nahu, saraf, balaghah, sastera, mantic, falsafah, matematik, sains

       ilmu kemasyarakatan, politik, kebudayaan, pendidikan

 

 

 

4.       Sumbangan;

         Mempelopori Ilmu sosiologi (orang pertama membicarakan pembangunan mental, akal, dan fizikal manusia)

         Mahir dalam ilmu sejarah

         Menghasilkan kitab al-Muqaddimah

         Sumbangannya dalam bidang ekonomi

       Berpendapat;        

-          rezeki perlu dinikmati bersama dengan adil

-          Kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi

-          Menghasilkan kitab al-Ibar

         Sumbangannya dalam bidang sejarah

       Pengasas filosof sejarah (melalui kitab al-Ibar)

         Sumbangannya dalam bidang politik

         Aktif dalam bidang politik

         Berpendapat; asas untuk membina peribadi dan negara adalah berasaskan Islam

         Mengemukakan teori yang mempengaruhi  karya pemikir politik (melalui kitab al-Ibar)

         Sumbangannya dalam bidang sosiologi;

         Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi