NOTA TINGKATAN 5

 

AKIDAH

 

2. AKIDAH AHLI SUNNAH WAL-JAMA'AH

 

1.       Menjelaskan maksud ahli sunnah wal-jamaah

a.       Kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah rasul dan perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menetang perkara bida'ah.

b.       Nama lain ; ahlu sunnah ,al-jamaah, as-salaf as-soleh, ahlul hadis.

 

2.       Menerangkan kemunculan nama ahli sunnah wal-jamaah

a.       Muncul setelah berlaku perpecahan dikalangan umat islam.

b.       Nama Ahli sunnah wal wajamaah dimasyhurkan oleh abu hasan al-asy'ari dan abu mansur al-maturidi

c.       Ia adalah gabungan perkataan ahlu, as-sunnah dan asl-jamaah

d.       Dinamakan ahli as-sunnah kerana

                                                  i.      mereka menerima dan beramal dengan sunnah rasulullah

e.       Dinamakan al-jamaah kerana mereka

                                                  i.      berkumpul diatas kebenaran dan

                                                ii.      bersatu berjihad melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta

                                               iii.      menghidupkan sunnah dan

                                               iv.      menentang perkara bid'ah

 

3.       Menyenarai prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal-jamaah

a.       Berpegang teguh dengan al-quran dan as-sunnah

b.       Berpegang dengan prinsip as-salaf as-soleh

c.       Jika terdapat perselisihan pandangan, mereka merujuk kepada al-quran dan as-sunnah

d.       Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

e.       Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih

 

4.       Menghurai pandangan ahli sunnah wal-jamaah terhadap beberapa isu

a.       Al-quran bukan makhluk

                                                  i.      Mereka yakin al-quran adalah kalam Allah yang bersifat qadim dan bukan makhluk iaitu bersifat baru.

b.       Melihat allah

                                                  i.      Menurut ahli sunnah wal jamaah orang mukmin dapat melihat allah di syurga pada hari qiamat sebagaimana yang disebutkan dalam al-quran dan hadis sahih

c.       Pelaku dosa besar

                                                  i.      Orang yang melakukan dosa besar tetap dikira sebagai mukmin kerena imannya masih ada tetapi dikira fasik kerana telah melakukan dosa besar

d.       Iman bertambah dan berkurang

                                                  i.      Ahli sunnah berpendapat bahawa iman seseorang boleh bertambah dan berkurang

                                                ii.      Ia bertambah dengan amalan seperti solat dan zikir

                                               iii.      Ia boleh berkurang apabila seseorang melakukan maksiat atau kejahatan seperti mencuri dan menipu

 

5.       Menghurai kepentingan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal-jamaah

a.       Dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan

                                                  i.      Ini kerana akidah mereka berdasarkan kepada sumber yang sahih iaitu al-quran dan as-sunnah

b.       Asas kepada penerimaan sesuatu amalan

                                                  i.      Kerana amalan seseorang hanya diterima jika bersandarkan akidah yang betul

c.       Hidup diredhai allah kerana berada dijalan yang benar

 

 

6.       Menganalisis mazhab syiah dan khawarij

a.      SYIAH

                                                  i.      Pengenalan;

1.       Mereka ialah golongan yang bercita-cita untuk menjadikan saidina ali sebagai khalifah rasulullah

2.       Mereka berpendapat bahawa saidina ali sahajalah yang layak dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan rasulullah

                                                ii.      3 kumpulan syiah;

1.      Syiah imamiah

         dinamakan demikian kerana mereka berpendapat jawatan pemimpin umat islam ( imam ) hanya layak disandang oleh ahli al-bait

         perbezaan pegangan dengan ahli sunnah wal jamaah;

                                                                                                                          i.      mereka beriktikad bahawa jawatan imam adalah jawatan yang dianugerahkan oleh Allah seperti kenabian tetapi tidak mendapat wahyu.

                                                                                                                        ii.      Jawatan imam hanya layak disandang oleh dua belas imam daripada kalangan ahli al-bait mengikut urutan

                                                                                                                       iii.      Mereka menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh ahli al-bait

                                                                                                                       iv.      Mereka percaya bahawa imam kedua belas merka iaitu muhammad al-mahdi al-qaim bilhujjah akan muncul sebagai imam al-mahdi

                                                                                                                        v.      Mereka beramal dengan taqiah iaitu menyembunyikan i'tikad sebenar mereka apabila berhadapan dengan orng yang berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad dengan mereka

                                                                                                                       vi.      Mengharuskan perkahwinan mut'ah iaitu nikah sementara waktu

2.      Syiah zaidiah

         nama tersebut diambil sempena pengasasnya iaitu zaid bin ali zainal abidin, cicit kepada ali bin abi talib

         perbezaan pegangan dengan ahli sunnah wal jamaah;

                                                                                                                          i.      mereka berpendapat kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran

                                                                                                                        ii.      mereka berpendapat bahawa perbuatanmanusia adalah dilakukan oleh manusia bukan Allah

         mereka juga menolak pendapat syiah lain seperti;

                                                                                                                          i.      kemaksuman para imam kecuali saidina ali, fatimah, al-hasan dan al-husain

                                                                                                                        ii.      mereka menolak kepercayaan taqiah

3.      Syiah al-batiniah

         dinamakan demikian kerana pandangan mereka yang menganggap al-quran mampunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka

         mereka merupakan kumpulan syiah yang paling radikal dan sesat

         antara pegangan mereka;

                                                                                                                          i.      berpendapat bahawa saidina ali dan imam-imam mereka yang lain sebagai tuhan

                                                                                                                        ii.      berpendapat bahawa imam mereka muhammad bin al-hanafiah masih hidup

                                                                                                                       iii.      menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak.

b.      KHAWARIJ

                                                  i.      Pengenalan

1.       mereka ialah golongan penyokong saidina ali yang berjuang menentang muawiah tetapi tidak menerima majlis tahkim

2.       mereka belot menyokong saidina ali kerana memprotes kesediaan saidina ali menerima keputusan majlis tahkim yang memihak kepada muawiyah.

3.       antara pegangan mereka

         berpendapat bahawa pelaku dosa besar adalah kafir

         mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat islam yang berbeza kepercayaan / iktikad dengan mereka

         membataskan sumber syariah hanya kepada al-quran sahaja

 

 

 

7.       Langkah-langkah memelihara akidah;

a.       Mempelajari asas akidah berdasarkan kitab ahli sunnah wal jamaah yang muktabar, kerana ia dapat membantu seseorang membezakan antara kebenaran dan kesesatan

b.       Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam bidang akidah

c.       Membina ketahanan akidah dengan berdoa

d.       Menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat

e.       Menunaikan perintah allah dan meninggalkan larangan-Nya kerena ia dapat memantapkan iman dan akidah

 

8.       Menjelas maksud istilah-istilah penting dalam ilmu akidah

a.       Kafir;

         Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-quran dan al-hadis

b.       Musyrik

         Orang yang menyekutukan allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan allah pada zat, sifat atau perbuatan

c.       Munafik

         Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran didalam hati

d.       Fasik

         Orang yang tidak taat kepada alllah dan rasulnya dengan melakukan dosa besar atau berterusan malkukan dosa kecil

e.       Murtad

         Orang yang keluar daripada agama islam sama ada dengan perkataan, perbuatan atau iktikad

f.        Mulhid ( atheis )

         Orang yang tidak beragama