NOTA TINGKATAN 4

 

AKIDAH

 

2. DOSA-DOSA BESAR YANG MEMBAWA KEMURKAAN ALLAH S.W.T

 

 

1.       MAKSUD DOSA

         Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya

 

2.       FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MANUSIA MELAKUKAN DOSA

         terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat

         ingin hidup bebas tanpa batasan agama

         sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat

 

3.       JENIS-JENIS DOSA

i)           DOSA BESAR

          Maksud

       Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat

          Contoh

       Minum arak, berzina, membunuh

       Mengumpat dan derhaka kepada ibu bapa

          Akibat buruk jika melakukan dosa besar

       Dikenakan hukuman kisas, hudud dan takziz

       Menerima seksa neraka jika tidak bertaubat

ii)          DOSA KECIL

          Maksud

       Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat

          Contoh

       Melihat aurat bukan muhram

       Bercakap perkara yang tidak memberi faedah

          Akibat buruk jika melakukan dosa kecil

       Jika dilakukan secara berterusan boleh menjadi dosa besar

 

1.       CONTOH-CONTOH DOSA BESAR

i)           MENGHINA DAN MENDERHAKA KEPADA KEDUA IBU BAPA

         Sebab perlu mentaati ibu bapa

         Mereka memeliahara kita sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang

         Mereka menyediakan segala keperluan untuk kita supaya kita hidup dengan selasa

         Mereka mendidik kita supaya menjadi orang yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara

         Mereka sanggup berkorban demi kebahagian kita

         Cara menghormati ibu bapa

         Mendengar nasihat dan tunjuk ajar mereka

         Menghormati mereka setiap masa

         Menjaga mereka dengan baik semasa mereka tua

         Bersopan dan berlemah lembut apabila berbicara dan berhadapan dengan mereka

         Perlakuan yang dikatogerikan menderhaka kepada ibu bapa

         Melawan percakapan ibu bapa

         Meninggikan suara apabila bercakap dengan mereka

         Tidak mendengar nasihat dan teguran mereka

         Menghina dan memandang rendah ibu bapa yang miskin

         Balasan yang dijanjikan oleh Allah terhadap anak yang derhaka

         Menanggung kesusahan hidup di dunia yang berpanjangan

         Tidak mendapat rahmat Allah

         Terputus rezeki daripada Allah

         Akan mendapat azab daripada Allah di akhirat kelak

 

i)           MENIPU DAN BERBOHONG

         Maksud menipu:

         Iaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain.

         Maksud berbohong :

         Tidak bercakap benar atau memalsukan fakta dan maklumat yang menyusahkan orang lain.

         Hukum : haram dan berdosa besar

         Ia boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti memalsukan dokumen, mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk

 

i)           MENCURI DAN MEROMPAK

         Maksud mencuri :

         Mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan ditempat simpanannya tanpa izin

         Maksud merompak :

         Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan ditempat simpanan tanpa izin

         Haram kerana ia perbuatan yang hina dan mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara

         Islam mengenakan hukuman hudud iaitu memotong tangan pencuri sekiranya barang yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahan

 

i)           RIBA'

         Maksud :

         Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk juga mata wang

         Hukum : haram dan berdosa besar

         Jenis-jenis riba' :

       riba' al-fadhal :

pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama sepertinya

       riba' an-nasiah :

pertambahan yang diperolehi kerana menangguhkan tempoh bayaran

         Hikmah pengharaman riba' :

       membenteras kezaliman dan penindasan sesama manusia

       mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat

       menggalakkan semangat tolong-menolong sesama manusia

 

i)           MAKAN HARTA ANAK YATIM

         Sebab-sebab dilarang memakan harta anak yatim:

       anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa

       mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan melarat

       mengelakkan berlaku pergaduhan dan terputus sifat silaturrahim

 

i)           LARI DARI MEDAN PERANG

         Akibat lari dari medan perang :

       dipandang hina oleh masyarakat

       umat islam akan ditindas

       memberi peluang kepada musuh menghapuskan agama dan umat islam

 

i)           MENGUMPAT DAN MEMFITNAH

         Maksud :

         Mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya

         Sebab-sebab mengapa fitnah boleh terjadi :

       ingin melihat orang lain menderita

       takut persaingan hidup

       tidak mahu mengakui kelebihan orang lain

         Akibat dari perbuatan fitnah :

       berlaku permusuhan dan huru hara

       masyarakat islam akan sentiasa mundur

       putus silaturrahim dan menghalang perpaduan

         Cara mengelakkan diri dari melakukan fitnah :

       Redha dengan ketentuan Allah

       Menyemai sifat kasih sayang sesama muslim

       Sentiasa melakukan muhasabah dirimeningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan amalan soleh

 

i)           MINUM ARAK DAN MENAGIH DADAH

         Maksud arak :

         Minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam

         Maksdu dadah :

         Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir

         Hikmah pengharaman arak :

       menjaga kewarasan akal manusia

       mengelakkan perkelahian dan permusuhan

       mengekalkan kesihatan fizikal dan mental

       menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat

         Langkah mencegah perbuatan minum :

       Perlu sedar bahawa minum arak dan menagih dadah adalah berdosa besar

       Masyarakat perlu mengamalkan cara hidup sihat dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan / riadhah

         Kesan buruk arak bagi individu

       membazir harta, masa dan tenaga

       menjatuhkan maruah diri dan keluarga

       terdedah kepada kegiatan jenayah seperti pergaduhan, mencuri dan membunuh

         Kesan buruk arak bagi masyarakat

       menjadi mundur kerana anggotanya tiada berdaya maju

       dipandang hina kerana ahlinya berakhlak buruk

       tidak tenteram kerana berlaku permusuhan dan perkelahian

 

i)           ZINA

         Maksud :

       Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah

         Hukum zina dan perbuatan yang mendorong kepda zina : berdosa besar

         Contoh perbuatan yang mendorong kepada zina :

       melihat, merenung, bercakap antara lelaki dan perempuan yang bukan muhram tanpa hajat yang diharuskan syarak, duduk berdua-duaan ditempat sunyi, memakai pakaian yang menjolok mata dll.

         Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan zina

       Kurang pendidikan agama

       Lemah iman dan penghayatan islam

       Mengunjungi tempat-tempat maksiat

       Mengamalkan pergaulan bebas

         Akibat buruk melakukan zina :

       merendahkan maruah diri dan keluarga

       mendapat kemurkaan allah dan mengundang bala

       meruntuhkan institusi keluarga

       melahirkan generasi keluarga yang tidak jelas nasabnya

         Hukuman terhadap penzina ( yang melakukan zina )

       bagi muhsan ( penzina yang telah berkahwin dengan cara yang sah ; direjam dengan batu sahingga mati

       bagi ghair muhsan ( penzina yang belum berkahwin ) ; disebat seratus kali sebatan

 

i)           MENUDUH PEREMPUAN BAIK MELAKUKAN ZINA

         Maksud :

         Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil

         Haram  kerana ia boleh menjatuhkan maruah tertuduh dan menyebabkan tekanan jiwa kepada tertuduh dan keluarganya serta menghancurkan masa depan

         Hukuman jika membuat tuduhan palsu :

       hukuman sebat 80 kali sebatan setalah melalui proses undang-undang kepada individu yang telah sabit keslahannya membuat tuduhan palsu

 

i)           LIWAT DAN MUSAHAQAH

         Maksud liwat :

       Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki.

         Maksud musahaqah :

       Hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan

         Faktor yang menyebabkan perbuatan liwat & musahaqah :

       Terpengaruh dengan budaya liar

       Tidak sanggup memikul tanggungjawab suami isteri

       Membaca atau melihat bahan-bahan lucah

       Kelemahan pelaksanaan undang-undang

         Akibat jika melakukan liwat & musahaqah :

       meruntuhkan institusi perkahwinan

       menghidapi pelbagai penyakit fizikal dan mental

       mendapat balasan azab di dunia dan akhirat

 

 

i)           MEMBUNUH DIRI

         Maksud :

       Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri

         Punca perbuatan membunuh diri sendiri boleh berlaku :

       Putus asa dengan rahmat Allah

       Tidak meyakini kehidupan hari akhirat

       Menganggap dengan membunuh diri menamatkan penderitaan

         Cara mengatasi perbuatan membunuh diri :

       Hendaklah yakin dengan rahmat Allah

       Berusaha memajukan diri mengikut lunas-lunas yang betul

       Menghatur strategi hidup berpandukan al-quran as-sunnah dan akal yang waras