NOTA TINGKATAN 4

 

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAH

 

6. ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM

 

 

1.       ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM :

         Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan

         Bertimbang rasa dengan pengguna lain

         Melaporkan kerosakkan kepada pihak yang bertanggungjawab

         Gunakan mengikut keperluan tanpa pembaziran

         Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam

 

2.       KEPENTINGAN KEMUDAHAN AWAM KEPADA

         Individu :

         memberi kemudahan kepada golongan yang kurang mampu

         menjamin kesejahteraan hidup

         membantu ketika kecemasan

         menjimatkan perbelanjaan

 

         Masyarakat :

         menjalin hubungan silaturrahim

         menjalin semangat perpaduan

         memupuk semangat bertoleransi

 

         Negara :

         dapat menarik pelancong

         menjimatkan peruntukan kewangan

         meningkatkan ekonomi

 

3.       CONTOH PENYALAHGUNAAN KEMUDAHAN AWAM :

         Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi

         Membuat panggilan palsu kepada pihak polis atau bomba

         Membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan

         Menconteng papan-papan tanda jalan raya

 

4.       CARA MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENJAGA KEMUDAHAN AWAM :

         Mengadakan kempen kesedaran pentingnya menjaga harta benda awam

         Menguatkuasakan undang-undang

         Menerapkan pendidikan awal kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam.