NOTA TINGKATAN 4

 

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAH

 

4. ADAB AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

 

 

1.       KEWAJIPAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

         Umat islam dituntut untuk berdakwah mengukut kemampuan masing-masing

         Amar makruf nahi mungkar boleh menjauhkan perkara keji dari berlaku dalam masyarakat

         Nasihat dan tegur menegur merupakan salah satu cara untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar

         Manuisa serng lalai dengan perkara wajib dan untuk menjauhi perkara yang ditegah berikutan dari pengaruh dan persekitaran atau budaya luar.

 

2.       SIFAT PENDAKWAH

                                                   i.      Berilmu

                                                 ii.      Beramal dengan ilmu

                                                iii.      Berakhlak mulia

 

3.       GARIS PANDUAN DALAM AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

         Dengan cara hikmah :

          Iaitu dengan menggunakan dalil yang jelas, kuat dan tegas kepada mereka yang berjiwa kuat yang memerlukan kebenaran

         Mauizah hasanah ( nasihat yang baik )

         Berbincang dengan cara yang baik

 

4.       CARA AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR YANG DILAKUKAN OLEH RASULULLAH

         Memilih masa dan tempat yang sesuai untuk memberi nasihat

         Berdakwah secara diplomasi

         Meninggalkan perkara yang tidak memudharatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar

         Memberi hidayat kepada mereka yang baru berjinak-jinak dengan agama islam

         Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalah

         Memberi kemaafan dalam keadaan yang mungkin boleh menuntut bela / balas dendam

         Meceritakan sesuatu berdasarkan kisah umat terdahulu sebagai iktibar

 

5.       FAEDAH / HIKMAH MENGAMALKAN AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR

         Dapat menegakkan hukum Allah serta syariat islam

         Mengatasi kemungkaran dan gejala sosial dalam masyarakat

         Pembangunan negara berjalan lancar

         Ekonomi bertambah baik dan meningkat

         Dapat memelihara harta, maruah, keturunan dan hak-hak individu