NOTA TINGKATAN 5

 

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH

 

7. ADAB BERNIAGA

 

1.       Konsep Berniaga

         Berniaga adalah salah satu bentuk muarnalat yang disyariatkan oleh Islam.

         Berniaga dari sudut bahasa bermaksud berdagang atau berjual beli.

         Manakala dari sudut istilah syarak pula, berniaga bermaksud pertukaran harta dengan harta mengikut syarat-syarat tertentu.

         Harta yang dimaksudkan di sini ialah semua jenis barangan yang bernilai di sisi syarak.

 

2.       Aktiviti Perniagaan Menurut Islam

         Jual beli (Al-Bai)

         Sewa (Al-Ijarah)

         Saham (Al-Mndharabah)

         Gadaian (Ar-Rahn)

         Syarikat (As-Syarikat)

         Insurans (Takaful)

         Hutang (Al-Qaradh)

 

3.       Galakan Berniaga

         Islam menggalakkan umatnya menjalankan aktiviti perniagaan.

         Rasulullah S.A.W. pernah menjadi wakil peniaga kepada Khadijah binti Khuwailid r.a. ke negeri Syam.

         Terdapat juga di kalangan sahabat terlibat dengan aktiviti perniagaan yang besar di Makkah dan Madinah seperti Abdul Rahman bin Auf.

         Islam sangat menggalakkan umatnya menjalankan aktiviti perniagaan untuk kepentingan dan perhubungan yang baik sesama manusia. Firman Allah S.W.T.: (Surah AI-Baqarah: Ayat 275) Maksudnya: Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.

 

4.       Adab-Adab Berniaga

         Islam menggariskan beberapa adab untuk diamalkan semasa berniaga. Adab ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham dan penipuan dalam perniagaan.

         Antara adab-adab dalam berniaga ialah:

          Amanah:

-        Amanah bermaksud penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak menipu dalam perniagaan.

-        Contohnya peniaga tidak sepatutnya mencampur buah-buahan yang lama dengan yang baru dan menjualnya dengan harga yang sama nilai. Manakala pembeli haruslah bersikap jujur sekiranya penjual tersilap memulangkan wang.

          Ihsan:

-        Ihsan bermaksud peniaga menjalankan aktiviti perniagaan dengan mengambil kira semua aspek kemasyarakatan dan keberkatan daripada Allah S.W.T. di samping mendapat keuntungan.

       Bekerjasama:

-        Penjual dan pembeli hendaklah bertolak ansur sekiranya timbul sebarang perkara yang tidak diingini.

       Tekun:

-        Perniagaan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar perniagaan yang dijalankan itu berkembang maju.

       Menjauhi perkara yang haram:

-        Penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram semasa menjalankan perniagaan. Contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalat riba, menyorok barang, dan menjual barangan yang diharamkan seperti dadah dan arak.

       Melindungi penjual dan pembeli:

-        Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang yang secukupnya kepada pembeli untuk membuat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barangan.

 

5.       Faedah Beradab Dalam Berniaga

         Mengamalkan adab dalam aktiviti perniagaan banyak mendatangkan faedah dan keuntungan kepada individu terlibat dan juga masyarakat.

         Antara faedah yang diperoleh sekiranya kita mengamalkan adab dalam aktiviti perniagaan ialah:

       akan lahir masyarakat yang harmoni dan sejahtera;

       tidak akan berlaku penindasan dan penipuan di kalangan penjual dan pembeli;

       mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah S.W.T.;

       mendapat keuntungan dalam aktiviti jual beli yang dijalankan.

 

 

 

 

 

 

6.       Rumusan

         Islam menggalakkan umatnya berniaga kerana sembilan persepuluh hasil pendapatan adalah datangnya daripada aktiviti perniagaan

         Kita hendaklah mematuhi adab-adab ketika menjalankan aktiviti perniagaan supaya perniagaan itu berjalan dengan baik.

         Menjalankan perniagaan dengan mematuhi adab-adab Islam membawa kepada keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat.

         Beradab dalam berjual beli akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera.

         Kita hendaklah menjauhi unsur-unsur penipuan ketika menjalankan urusan perniagaan supaya diberkati oleh Allah S.W.T..