NOTA TINGKATAN 5

 

TAMADUN ISLAM

 

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

 

1. PENYEBARAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM

 

1.       Latar belakang kerajaan

a.       Diambil sempena nama bapa saudara rasulullah; al-abbas

b.       Penubuhannya adalah untuk merialisasikan idea keturunan bani hasyim yang menganggap tampuk pemerintahan islam lebih layak disandang oleh mereka

c.       Memerintah lebih daripada lima kurun yang bermula pada tahun 132h hingga 650h

 

2.       Struktur kerajaan

a.       Kerajaan ini mewarisi sistem khilafah secara warisan seperti juga kerajaan bani umaiyah

b.       Ia dipimpin oleh 37 orang khalifah

c.       Sistem pentadbirannya banyak diadaptasi dari sistem pentadbiran kerajaan parsi, ini disebabkan kerana karana aramai orang parsi yang memeluk islam dan menjawat jawatanpenting dalam kerajaan abbasiyah

d.       Sistem pemerintahannya beurutan seperti berikut;

                                                   i.      Khalifah

1.       ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah islam

                                                 ii.      Al-wazir

1.       perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri dan jabatan kerajaan

                                                iii.      Ad-dawawin

1.       jabatan-jabatan kerajaan. Ia berada dibawah pengawasan al-kuttab (sekretari).

 

3.       Khalifah-khalifah kerajaan abbasiyah yang terkenal;

a.       Abu abbas abdullah assufah

         Khalifah abbasiyah yang pertama

         Memerintah selama 4 tahun 9 bulan ( 132h-136h )

         Sumbangan

         Mengasaskan kerajaan abbasiyah

         Menghapuskan pemberontakan

b.       Abu ja'far al-mansur

         Memerintah selama 22 tahun ( 136h 170h )

         Sumbangan

         Menjadikan baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya

         Memperbaiki sistem cukai

         Membuat saliran

         Menyediakan pasar-pasar di tempat-tempat yang strategik

c.       Harun ar-rasyid

         Khalifah yang paling warak dan terkenal

         Memerintah selama 23 tahun satu setengah bulan ( 170h-192h )

         Sumbangan

         Memerintahkan al-qadhi abu yusuf supaya menulis kitab tentang percukaian hingga terhasilnya kitab al-kharaj

         Mewujudkan jawatan qahdi al-qudha ( ketua hakim )

         Menubuhkan baitul hikmah ( pusat perkembangan ilmu pengetahuan )

         Menjadikan baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

         Membina banyak prasarana seperti rumah sakit, farmasi dan pusat pengajian

d.       Al-makmun

         Putera harun ar-rasyid

         Memerintah selama 20 tahun ( 198h-218h )

         Menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu pengetahuan

         Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang

 

4.       Faktor penyebaran islam di zaman abbasiyah

a.       Faktor dalaman

                                                   i.      Keinginan daripada penduduk setempat yang tertarik dengan islam serta akhlak umatnya

                                                 ii.      Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan khas dari baitul mal untuk para ulamak dan pendakwah menjalankan aktiviti dakwah

                                                iii.      Dasar kerajaan abbasiyah yang menyamakan kedudukan bangs arab dengan bukan arab

                                                iv.      Kedudukan baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan

b.       Faktor luaran

                                                   i.      Pembukaan wilayah baru

                                                 ii.      Penggunaan bahasa arab secara meluas yang mendorong kepada pemahaman al-quran dan hadis

                                                iii.      Hubungan diplomatik antara kerajaan abbasiyah dengan negara luar

                                                iv.      Usaha para pedagang islam berdakwah menerusi aktiviti perdagangan mereka

 

 

 

5.       Kesan positif penyebaran Islam

a.       Akidah

                                                   i.      Kepercayaan masyarakat dunia pada masa atiu berubah daripada kepercayaan menyembah berhala seperti majusi yang menyembah api dan soibah yang menyembah  sapi kepada kepercayaan mengesakan allah

                                                 ii.      Mereka tertarik dengan ajaran islam yang menghapuskan perhambaan sesama manusia.

                                                iii.      Masjid dibina dimerata-rata tempat dan dijadikan tempat berdakwah, menuntut ilmu dan beribadat

b.       Ilmu pengetahuan

                                                   i.      Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah serta menjadikannya sebagai jihad

                                                 ii.      Kerajaan abbasiyah menyediakan pelbagai prasarana pendidikan seperti masjid dan sekolah

                                                iii.      Ilmu yang diterokai pada masa itu;

1.       ilmu al-quran

2.       ilmu hadis

3.       ilmu nahu, geografi, matematik, falak, peribatan, fizik dan falsafah.

                                                iv.      Umat islam di zaman ini amat disegani oleh umat lain kerna kepakaran dan luasnya ilmu pengetahuan yang diterokai

c.       Kebudayaan

                                                   i.      Umat islam di zaman ini mengamalkan budaya dan nilai islam yang bersifat sejagat.

                                                 ii.      Sebahagian daripada kebudayaan yang tidak bertentangan dengan islam masih dikekalkan

                                                iii.      Kebudayaan juga mempengaruhi seni bina islam pada masa itu

d.       Sistem kemasyarakaan

                                                   i.      Islam mengamalkan konsep keadilan sesama manusia tanpa mengira bangsa dan warna kulit.

                                                 ii.      Kerajaan abbasiyah memberi peluang kepada orang bukan arab khususnya orang farsi untuk memegang jawatan utama dalam negara.

                                                iii.      Orang bukan islam juga mendapat layanan yang baik dan dapat mengamalkan kepercayaan masing-masing