NOTA TINGKATAN 5

 

TAMADUN ISLAM

 

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

 

6. FAKTOR KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN

 

1.       Kegemilangan kerajaan abbasiyah

         Sistem pentadbiran :

                                                   i.      Kerajaan ini mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematik dan mantap yang diketuai oleh seorang khalifah

                                                 ii.      Bidang kuasa jabatan-jabatan dinilai dasi masa ke semasa

                                                iii.      Mewujudkan jabatan-jabatan baru untuk melicinkan lagu pentadbiran negara

         Ekonomi :

                                                   i.      Memberi tumpuan kepada 3 sektor utama ; pertanian, perindustrian dan perdagangan.

                                                 ii.      Banyak usaha-usaha untuk memajukan sektor ini dilakukan agar ia tetap memberi hasil kepada negara dan rakyat

                                                iii.      Infrastruktur fizikal dan intelektual diberi kepada rakyat seperti hospital, sekolah, perpustakaan, pusat perniagaan dll

         Pertahanan

                                                   i.      Perubahan drastik dilakukan dengan memberi peluang kepada orang bukan arab menyertai pasukan ketenteraan

                                                 ii.      Dasar pertahanan diubah daripada hanya memberi tumpuan kepada perluasan kuasa kepada aktiviti membendung pemberontakan dari dalam

 

2.       Faktor kegemilangan kerajaan abbasiyah

         Kestabilan politik

-          Dengan memberi perhatian sirius kepada pembasmian pemberontakan dan perbalahan puak

         Dasar politik kerajaan abbasiyah

-          Memberi layanan yang adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa dan keturunan

-          Menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar

         Kedudukan baghdad yang strategik

-          Ia berada ditengah-tengah laluan para pedagang timur dan barat

-          Ia menjadi pusat kegiatan perdagangan & pusat pertemuan sarjana timur dan barat

         Perpaduan antara kaum

-          Memberi layanan yang adil kepada semua bangsa seperti turki, parsi dan arab

-          Mereka diberi hak yang sama untuk menjawat jawatan dalam negara

-          Orang bukan islam juga diberi layanan baik selagi mereka tidak mengkhianati kerajaan islam dengan cara bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing

         Penghayatan konsep kerja sebagai ibadat

-          Konsep ini mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat menurut islam

-          Umat islam terdorong secara aktif dalam bidang ekonomi hasil dari cetusan idea dan hukum hakam yang dihurai oleh para cendekiawan islam dalam konsep muamalat

 

 

3.       Faktor kemerosotan kerajaan abbasiyah

         Kelemahan pemerintah

-          Pemerintah ketika itu Al-Wasiqm, tidak melakukan sebarang pembaharuan.

-          Beliau hanya berghantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk mentadbir negara

-          Saudara al-wasiq iaitu al-mutawakkil mengmbil alih pemerintahan dan cuba untuk mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa campur tangan pegawai berbangsa turki dan parsi

-          Usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh turki dan parsi begitu kuat menguasai percaturan politik kerajaan abbasiyah

         Perpecahan wilayah di bawah kekuasaan kerajaan abbasiyah

-          Akhir kurun 9 masihi menunjukkan kuasa khalifah semakin terbatas

-          Banyak jawatan-jawatan penting disandang oleh bangsa turki dan parsi

-          Bangsa-bangsa ini mula membentuk kerajaan dan pengaruh sendir

-          Perpecahan ini mengakibatkan keruntuhan kuasa abbasiyah

         Perebutan kuasa

-          Putera-putera al-mutawakkil berebut kuasa khalifah mengakibatkan kelemahan pentadbiran kerajaan abbasiyah

         Kegawatan ekonomi

-          Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku pada akhir zaman kegemilangan abbasiyah yang mengganggu perkembangan ekonomi kerajaan abbasiyah

-          Para pedagang tidak lagi berkunjung ke baghdad menyebabkan dana yang tersimpan di baitul mal semakin merosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan

         Perselisihan aliran fahaman keagamaan

-          Pemberontak dari golongan syiah dan khawarij sering mengganggu pentadbiran kerajaan abbasiyah

-          Ini kerana mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpin kumpulan mereka sahaja

-          Keadaan ini mengganggu keamanan negara

         Serangan dari luar

-          Kerajaan abbasiyah di akhir zamannya diserang oleh musuh-musuh dari utara ( gorgia & arminia ), barat( tentera salib ) dan timur ( kerajaan monggol )

-          Banyak kawasan-kawasan islam diserang serta umat islam dibunuh dengan kejam semasa serangan ini.

-          Kawasan-kawasan kecil lain ada yang menuntut kemerdekaan dari jajahan abbasiyah

-          Pentadbiran pusat di baghdad tidak dapat memainkan peranan berikutan serangan-serangan tersebut dan ramainya pejuang-pejuang islam yang terkorban.

 

 

 

 

 

4.       Iktibar sejarah kegemilangan kerajaan abbasiyah

         Banyak kemajuan sains dan teknologi eropah di ambil dari zaman kegemilangan abbasiyah melalui tentera salib

         Ciri-ciri kubu pertahanan dan ketenteraan eropah banyak diambil oleh orang eropah

 

5.       Iktibar sejarah kemerosotan kerajaan abbasiyah

         Pentingnya nilai perpaduan

         Peranan khalifah semasa mentadbir negara perlu ditingkatkan dan bukan berharap kepada orang bawahan semata-mata.