PERKEMBANGAN CORAK PETEMPATAN MANUSIA


 

Sejarah telah membuktikan bahawa manusia mula menduduki gua sebagai tempat berlindung semasa petempatan awal. Akibat perubahan zaman, manusia telah mempelbagaikan jenis petempatan mereka. Di samping itu, faktor luaran juga menyumbang kepada reka bentuk dan jenis rumah di negara kita.

 

Anda perlu menghargai rumah sebagai tempat tinggal dan menjadikan rumah sebagai "RUMAHKU SYURGAKU".  

 

Anda juga perlu menjadikan rumah sebagai satu tempat istimewa dalam kehidupan.


 
   

sebelumnya

seterusnya