KANDUNGAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM

 Kandungan mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM telah dikemaskini melalui usaha semakan pada tahun 2002-2003. Sukatan tersebut boleh disenaraikan secara ringkas seperti di bawah:

 

SUKATAN PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

TINGKATAN LIMA

 

1.    Akaun Kawalan

1.1      Tujuan Akaun Kawalan

1.2      Sumber Rujukan Akaun Kawalan

1.3      Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang

1 .4     Catatan Kontra

 

2.    Pembetulan Kesilapan

2.1      Kesilapan Ketara dalam Imbangan Duga

2.2      Kesilapan Tidak Ketara dalam Imbangan Duga

2.3      Cara Mengesan Kesilapan

2.4      Cara Membetul Kesilapan Sebelum Akaun Penamat Melalui Jurnal dan Lejar

 

3.    Perakaunan Untuk Tunai

3.1      Kawalan Tunai

3.2      Penyata Penyesuaian Bank

3.3      Belanjawan Tunai

 

4.    Perkongsian

4.1      Perniagaan Perkongsian

4.2      Ekuiti Pemilik

4.3      Akaun Penamat

(a)      Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi

(b)      Akaun Pengasingan Untung Rugi

4.4      Kunci Kira-kira

4.5      Pembubaran Perkongsian

 

5.    Syarikat Berhad

5.1      Syarikat Berhad

5.2      Modal

5.3      Saham

5.4      Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira

 

6.    Akaun Kelab Dan Persatuan

6.1      Kelab dan Persatuan

6.2      Akaun Yuran

6.3      Akaun Penerimaan dan Pembayaran

6.4      Akaun Penerimaan dan Perbelanjaan

6.5      Kunci Kira-kira

 

7.    Rekod Tak Lengkap

7.1      Rekod Tak_Lengkap

7.2      Penentuan Pendapatan

7.3      Kunci Kira-kira

8.    Pengenalan Kepada Perakaunan Kos

8 1      Konsep Kos

8 2      Elemen dan Kos Pengeluaran

8.3      Akaun Pengeluaran

8.4      Analisis Kos Volum Untung

 

9.    Tafsiran Penyataan Kewangan

9.1      Analisis Nisbah

9.2      Mentafsir Nisbah

 

10.   Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan

10.1    Penggunaan Perisian Komputer