ANALISIS AGIHAN SOALAN SPM BAGI
KERTAS PRINSIP PERAKAUNAN

TAJUK UTAMA 2004 2005 2006
K1 K2 K1 K2 K1 K2
Bh. A Bh. B Bh. A Bh. B Bh. A Bh. B
TINGKATAN EMPAT                  
1.     Pengenalan 4 - - 2 - - 1 - -
2.     Aset, Liabiliti Dan Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja 3 - - 5 - - 3 - -
  2a.   Persamaan Perakaunan dan Kunci Kira-kira   S4 -     -     -
3.     Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Rekod Perakaunan 3 S1 - 1 S1 - 4 S1 -
4.     Buku Catatan Pertama 3 (S1a) - 9 (S1a) - 2 (S1a) -
5.     Lejar 2 (S1b) - 3 (S1b) - 3 (S1b) -
6.     Imbangan Duga 1 (S1c) - 1 (S1c) - 3 (S1c) -
7.     Penutupan Akaun Dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal 5 S4 - 1 S2 - 6 - -
8.     Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan - - - - - - - - -
                   
TINGKATAN LIMA                  
1.    Akaun Kawalan 1 - - 2 - - 2 - -
2.    Pembetulan Kesilapan 1 - - - - - 1 - -
3.    Perakaunan Untuk Tunai                  
 3a.  Penyata Penyesuaian Bank 1 - - 2 - - 1 S3 -
 3b.  Belanjawan Tunai 1 S3 - - - - 1 - -
4.    Perkongsian                  
 4a.  Perkongsian 3 - - 3 - S5 3 - -
 4b.  Laporan Kewangan Perkongsian - S2 - - - - - S2 -
 4c.  Pembubaran Perkongsian 1 - - - - - - - -
5.    Syarikat Berhad 3 - - 4 S4 - 3 S4 -
6.    Akaun Kelab Dan Persatuan 3 - - 1 - S6 3 - -
7.    Rekod Tak Lengkap 1 - - 2 - - 2 - -
8.    Pengenalan Kepada Perakaunan Kos                  
 8a.   Akaun Pengeluaran 2 - S5 - S3 - 1 - S6
 8b.   Analisis Kos Volum Untung 1 - - 2 - - 1 - -
9.    Tafsiran Penyataan Kewangan 1 - S6 2 - - - - S5
10.  Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan - - - - - - - - -
JUMLAH SOALAN 40 4 2 40 4 2 40 4 2