BIL TUNAI
  • Bil Tunai merupakan dokumen untuk merekodkan:
    • belian dan jualan barang niaga secara tunai atau cek.
    • belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai atau cek.
  • Bil Tunai disediakan oleh penjual.
  • Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli diberi dokumen asal.

<= Dokumen di atas ialah satu contoh bil tunai.