BAUCAR PEMBAYARAN
  • Baucar Pembayaran merupakan dokumen pengesahan perbelanjaan yang telah dibuat secara tunai atau cek.
  • Antara kegunan baucar pembayaran ialah pembayaran gaji pekerja.
  • Peniaga akan menyimpan dokumen salinan dan dokumen asal akan diberikan kepada penerima pembayaran.

<= Dokumen di atas ialah satu contoh baucar pembayaran gaji