RESIT
  • Resit merupakan dokumen bukti bayaran telah dibuat.
  • Dokumen asal diberikan kepada pembayar dan salinan disimpan oleh penerima bayaran.
  • Pembayar akan menggunakan resit asal untuk membuat catatan dalam Jurnal Pembayaran Tunai atau Buku Tunai.
  • Penerima bayaran akan menggunakan salinan resit untuk membuat catatan dalam Jurnal Penerimaan Tunai atau Buku Tunai.

<= Dokumen di atas ialah satu contoh resit rasmi.

Rujukan wikipedia (En) - http://en.wikipedia.org/wiki/Receipt