Slip Bank/Slip Wang Tunai Masuk
  • Slip bank digunakan apabila peniaga membuat simpanan ke dalam Akaun Semasa perniagaan di dalam bank.
  • Slip bank disediakan oleh bank dan peniaga menyimpan slip bank asal.
  • Urus niaga ini merupakan catatan kontra dalam Buku Tunai di mana wang tunai perniagaan dimasukkan ke bank.

<= Dokumen di atas ialah satu contoh slip bank.