Cek dan Keratan Cek
  • Keratan cek merupakan pengesahan pembayaran yang dibuat dengan cek.
  • Apabila cek dikeluarkan kepada penerima bayaran, keratan cek disimpan oleh peniaga sebagai bukti bahawa bayaran telah dibuat.

<= Dokumen di atas ialah satu contoh cek dan keratan cek.

Rujukan wikipedia (En) - http://en.wikipedia.org/wiki/Cheque