INVOIS
 • Setelah penjual menerima pesanan belian daripada pembeli, penjual akan menghantar barang niaga kepada pembeli bersama dengan nota serahan.
 • Pembeli akan menyemak barang niaga yang diterima dengan nota serahan dan menandatanganinya.
 • Penjual pula akan menyediakan invois berdasarkan nota serahan yang disahkan oleh pembeli.
 • Invois merupakan dokumen perniagaan yang penting dalam urus niaga jual beli secara kredit.
 • Invois disediakan dalam tiga salinan, satu salinan asal dihantar kepada pembeli dan dua salinan lain digunakan oleh penjual sebagai rujukan.
 • Invois adalah dokumen penting yang digunakan sebagai sumber rekod perakaunan. Pembeli merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Belian manakala penjual merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Jualan.
 • Maklumat penting yang terdapat dalam invois ialah:
  • Nama dan alamat penjual
  • Nama dan alamat pembeli
  • Tarikh invois disediakan
  • Nombor invois, butir, kuantiti, harga seunit dan jumlah
  • Syarat-syarat urus niaga seperti:
   • Ang. dib - Singkatan bagi angkutan dibayar bermakna kos pengangkutan dibiayai oleh penjual
   • Diskaun tunai - Potongan yang diberi sebab bayaran dibuat dengan cepat, contoh 5% 10 hari bermaksud 5% diskaun tunai akan diberi jika pelanggan membayar dalam tempoh 10 hari.
   • K & K di K - Singkatan bagi kesilapan dan ketinggalan dikecualikan bermakna sebarang kesilapan dan ketinggalan boleh dibetulkan dengan menggunakan nota debit dan nota kredit.

<= Berikut ialah satu contoh invois.

Rujukan wikipedia (En) : http://en.wikipedia.org/wiki/Invoice