BORANG PESANAN
  • Borang pesanan merupakan borang yang digunakan untuk membuat pesanan untuk membeli barang.
  • Aktiviti belian akan bermula selepas pembeli meneliti sebut harga, senarai harga dan katalog.
  • Borang ini dihantar oleh pembeli kepada penjual.
  • Pembeli akan membuat pesanan barang niaga dengan menghantar borang pesanan belian kepada penjual.
  • Butiran berdasarkan maklumat dalam katalog.
  • Harga yang dinyatakan adalah berdasarkan sebut harga.
  • Maklumat dalam pesanan belian tidak perlu dimasukkan ke mana-mana bukup perakaunan sebab proses jual beli belum bermula lagi.

<= Berikut ialah satu contoh borang pesanan.

Rujukan wikipedia (En) - http://en.wikipedia.org/wiki/Purchase_order