ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK, DAN HASIL SERTA BELANJA

Match the items on the right to the items on the left.
DISKAUN DITERIMA
DISKAUN DIBERI
ALAT PEJABAT
ALAT TULIS
LEKAPAN DAN LENGKAPAN
GAJI
SEWA KEDAI
GAJI TERAKRU