Waktu Buka Pejabat Am

Buka:
Isnin-Jumaat: 8.00am - 5.00pm

Rehat :
Isnin-Khamis: 1.00pm-2.00pm
Jumaat: 11.30am - 2.00pm


Pengiktirafan Pensijilan
MS ISO 9001:2000
Perkhidmatan Pengurusan Pendidikan Keguruan
sejak Ogos 2004

Untuk maklumbalas mengenai laman web ini, sila hubungi webmaster

bpgsabah@sabah.edu.my
atau
mawit@sabah.net.my
 

Kemaskini : 28 Jan 2010

 
 
 

 

 

 

FUNGSI & PERANAN URUSETIA SABAH

BPG bertanggungjawab menguruskan PPK praperkhidmatan meliputi aspek:

 1. Menyediakan:
  i. dasar latihan pendidikan keguruan
  ii. perancangan pendidikan keguruan
  iii. unjuran keperluan ambilan calon guru;
 2. mengurus pengambilan dan penempatan calon guru di IPG;
 3. mengurus pendaftaran, kebajikan, disiplin, dan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pelajar;
 4. merancang, mereka bentuk, melaksana, dan memantau pelaksanaan kurikulum;
 5. merancang, melaksana, dan memantau pelaksanaan Praktikum;
 6. merancang, melaksana, dan memantau pelaksanaan Kokurikulum;
 7. mengurus perancangan, penggubalan soalan, pentadbiran, dan pemantauan pelaksanaan pentaksiran dan penilaian yang merangkumi kerja kursus dan peperiksaan;
 8. merancang Latihan Pembangunan Staf dan memantau pelaksanaannya;
 9. mengurus perancangan pembangunan, penyelenggaraan infrastruktur dan infostruktur.
 10. merancang dan menyokong pelaksanaan program teknologi maklumat dan komunikasi;
 11. merancang, mengurus, dan mengawal selia agihan peruntukan serta memantau peruntukan perbelanjaan mengurus, dan perbelanjaan pembangunan BPG-IPG;
 12. merancang, mengurus, dan melaksana pemantauan keseluruhan program pendidikan keguruan secara berterusan,
 13. merancang dan melaksana aktiviti penyelidikan bagi tujuan pembangunan profesionalisme keguruan,
 14. mengurus perkhidmatan kaunseling, menjadi urus setia dan memantau program keutuhan pegawai dan staf serta kes-kes tatatertib BPG-IPG,
 15. mengurus perkhidmatan perjawatan pegawai ikhtisas dan ahli kakitangan sokongan (AKS) di BPG/IPG; dan
 16. merancang dan menyelaras perkara-perkara yang berkaitan perjawatan, naziran, perkhidmatan, pengurusan kualiti, kewangan dan pentadbiran BPG.

 

 

 

BPG Urusetia Cawangan Sabah bertanggungjawab:

 1. mentadbir dan mengurus Urusetia Bahagian Pendidikan Guru, Cawangan Sabah;
 2. mengurus permohonan calon-calon Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) dan Kursus Perguruan Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) atau Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP);
 3. mentadbir Ujian Kelayakan Pendidikan Guru (MTEST) di Sabah;
 4. mengurus dan mengatur sesi Temuduga calon-calon untuk mengikuti KPLI dan KPLSPM atau PISMP;
 5. mengurus permohonan dan temuduga calon-calon untuk jawatan Pensyarah di Institut Pendidikan Guru Malaysia di Zon Sabah;
 6. menguruskan tugas-tugas seranta antara Bahagian Pendidikan Guru dengan IPGM-IPGM di Sabah dan Jabatan Pelajaran Sabah.

 

 

 
 
 

 

 

 

PENAFIAN
Urusetia BPG Sabah  tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang disediakan melalui laman web ini.
Hakcipta Terpelihara© Jan 2010 Laman Web oleh Urusetia BPG Sabah.