Profil Sekolah
 

Utama

Ucapan Pengetua

Misi dan Visi
Sejarah
Program

Statistik
Galeri

 

Warga SMK SANZAC

 

Aktiviti & Pencapaian

 

Pertandingan Lanskap 
Anugerah SERASI 

Majlis Permuafakatan 

Sila klik di sini..>

 

VISI & MOTTO SMK SANZAC

 

VISI

Melahirkan insan yang cemerlang, berkualiti akademik, kokurikulum, berketerampilan sahsiah dan menguasai ICT.

 • Memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran agar cekap, cepat dan berkesan.

 • Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selesa dan selamat untuk suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

 • Menggalakkan semua warga sekolah sentiasa cemerlang dan berkualiti dalam perkhidmatan selaras dengan keperluan semasa.

 • Melaksanakan program motivasi, pemulihan dan pembangunan diri murid untuk keterampilan sahsiah diri.

 • Menggalakkan penglibatan murid yang meluas dalam kegiatan kokurikulum hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 • Mewujudkan budaya berbudi, berdisiplin dan mengamalkan nilai-nilai murni.

 • Menggalakkan penyertaan warga sekolah dalam pembelajaran dan penggunaan ICT.

 

MOTTO

 "WARGA GEMILANG "

"SEKOLAH TERBILANG"

 

PIAGAM PELANGGAN

 

 1. Menyediakan persekitaran dan budaya sekolah kondusif untuk bekerja, pengajaran dan pembelajaran.

 2. Membimbing dan mendidik pelajar selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara, Visi dan Misi Sekolah serta Etika Kerja.

 3. Menjamin layanan yang cepat, mesra dan sentiasa bersedia membantu pelanggan yang berurusan di sekolah.

 4. Memastikan segala tindakan yang diambil adalah mengikut prosedur yang ditetapkan pelh Kementerian Pelajaran.

                                                                                  

 

Copyright reserved©2006 SMK SANZAC

sanzac04@yahoo.com