1.2m Rakyat Malaysia mengambil pengajian tinggi

1.2m Rakyat Malaysia mengambil pengajian tinggi

1.2m Rakyat Malaysia mengambil pengajian tinggi

thumbnail
KOTA KINABALU, 14/08/2019: Rancangan Malaysia ke-12 digelar "Langkah Kehadapan" untuk sistem pendidikan Malaysia. Tumpuan Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan adalah untuk menjadikan "Pendidikan sebagai Industri" kerana ia adalah penyumbang penting untuk meningkatkan KDNK Malaysia bergantung pada sumber manusia yang berkualiti.